Coláiste Cholmcille

Oideachas Caidrimh Gnéasachta

Cúrsa don sraith sinsearach é an Oideachas Caidrimh Gnéasachta a thógann ar an gcúrsa OSPS a bhíonn ag na scoláirí sa sraith sóisearach.

Na haidhmeanna a bhaineann leis an gcúrsa OCG

  • Cabhrú le daoine óga cairdeas agus caidreamh a thuiscint agus a fhorbairt
  • Tuiscint ar an ngnéasacht a chur chun cinn
  • Meon dearfach i leith a g(h)néasachta féin agus a c(h)aidreamh le daoine eile a chur chun cinn
  • Eolas agus meas ar an atáirgeadh a chur chun cinn
  • An cumas a thabhairt do dhaoine óga meonta agus luachanna i leith a ngéasachta i bhfrámaíocht mhorálta, spioradálta agus shóisialta a fhorbairt.

Tá tuilleadh eolais ar fáil do thuismitheoirí anseo

Indreabhán, Co. na Gaillimhe
091 593 119
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Cholmcille