Coláiste Cholmcille

Torthaí Ardteiste & An Ardteist Fheidhmeach

01-Meán Fómhair-22
Torthaí Ardteiste & An Ardteist Fheidhmeach

Suiomh Comisiún na Scrúduithe Stáit: SEC Home - State Examination Commission (examinations.ie)

Táirseach na hArdteiste: Leaving Certificate 2020 Students Calculated Grades Portal (examinations.ie)

Tacaíocht do scoláirí:

Tacófar le folláine na n-iarrthóirí a fhaigheann torthaí na hArdteistiméireachta trí bhearta éagsúla
breise.


a. Beidh líne chabhrach iarrthóirí na hArdteistiméireachta, ag 1800 265 165, a chuireann
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí Iar-Bhunscoile, ar fáil ón 2 Meán Fómhair go dtí an
14 Meán Fómhair ó 2r.n. go 8 r.n. gach lá do scoláirí chun teacht ar threoirchomhairleoir le
haon fhiosruithe a bheadh acu. Beidh an líne chabhracha seo ag feidhmiú go dtí i ndiaidh an
chéad bhabhta de thairiscintí CAO agus is iad treoirchomhairleoirí cáilithe atá mar bhaill
foirne. Is féidir teacht ar thuilleadh sonraí ar https://npcpp.ie/information-for-students/leaving-cert-helpline/


b. Tá acmhainní folláine a d’fhorbair an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais ar fáil ar https://www.gov.ie/ardteistiméireacht


c. Beidh líne chabhrach CSS ar fáil ag 1800 111 135 nó 1800 111 136 ó 10 am go dtí 5 pm ón 2
Meán Fómhair go dtí an 12 Meán Fómhair. Taobh amuigh de na huaireanta sin is féidir
ceisteanna a sheoladh ar ríomhphost chuig candidateportal@examinations.ie Tabhair do
d'aire go bhfuil an líne chabhrach seo á soláthar do cheisteanna a bhaineann leis an
Tairseach Féinseirbhíse Iarrthóra agus na seirbhísí a sholáthraítear tríd an tairseach.

d. Tá eolas atá ar fáil ón Lár-Oifig Iontrála (CAO) ar fáil ar www.cao.ie

e. Beidh soláthraithe seirbhísí FSS/maoinithe ag an FSS ar fáil chun tacú le scoláirí de
ríomhsheirbhísí meabhairshláinte a chur ar fáil. https://www2.hse.ie/services/mental-health-supports-and-services/mental-health-supports-and-services.html

Indreabhán, Co. na Gaillimhe
091 593 119
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2023 Coláiste Cholmcille