Coláiste Cholmcille

Ealaín Ardteist

Ealaín

Fáilte chuig an tsonraíocht nua d’Ealaín na hArdteistiméireachta. Forbraíodh an tsonraíocht seo bunaithe ar an bpróiseas ealaíonta agus ar an gcaoi a dtacaíonn sé leis an bhfoghlaim. Bíonn an Ealaín idir chruthaitheach agus léiritheach, agus tugann sí deis na scileanna a theastaíonn le haghaidh rannpháirtíocht chruthaitheach sa domhan a fhorbairt. Leagtar amach ionchais shoiléire maidir le scoláirí sa tsonraíocht thar thrí shnáithe idirghaolmhara agus idirspleácha: Taighde, Cruthú agus Freagairt. Is féidir teacht ar an tsonraíocht ar líne, na treoirlínte, siollabas reatha Ealaín na hArdteistiméireachta (a thiocfaidh chun críche in 2021), ciorcláin agus fógraí eile, ach cliceáil ar an ngrafaic

Má theastaíonn uait an tsonraíocht a fheiceáil nó a íoslódáil mar PDF, cliceáil ar an íomhá thíos.

Indreabhán, Co. na Gaillimhe
091 593 119
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Cholmcille