Coláiste Cholmcille

Gairmthreoir

Tá ról lárnach ag an treoirghairm in oideachas iomlánaíoch gach scoláire i gColáiste Cholmcille. Ón gcéad bhliain ar aghaidh cuirtear an-bhéim ar fhiosrú ghairmeacha éagsúla chomh maith le iniúchadh a dhéanamh ar scileanna agus spéiseanna na scoláirí. Tugtar an-treoir agus tacaíocht do gach scoláire na hábhair a oireann dóibh a roghnú ag leibhéal an tsraith shóisearaigh agus ag leibhéal na hardteiste. Cuirtear ceadlainn agus ranganna scileanna staidéir ar fáil chomh maith. Eagraítear go leor imeachtaí gairme agus tá dlúthcheangal ag an scoil le go leor coláistí tríú leibhéil agus fostóirí éagsúla timpeall na tíre. Tugtar gach cúnamh do scoláirí na hardteiste le foirmeacha an CAO, DARE agus HEAR agus tá an tacaíocht agus comhairle sin i gcónaí i bhfad tar éis dóibh an ardteist a dhéanamh.

Suíomh scoile Ghairmthreoir

Brú anseo i gcóir nascanna gairmthreoir

Indreabhán, Co. na Gaillimhe
091 593 119
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Cholmcille