Coláiste Cholmcille

Matamaitic Ardteist

An Mhatamaitic

I Matamaitic na hArdteistiméireachta tógtar ar an mhatamaitic a foghlaimíodh sa tsraith shóisearach agus féachtar leis an eolas, na scileanna agus an tuiscint mhatamaiticiúil is gá chun leanúint den oideachas, dul ar aghaidh sa saol agus dul i mbun oibre a thabhairt don dalta. Cabhraíonn staidéar ar an matamaitic le daltaí smaoineamh ar shlí sholúbtha, dea-araíonachta chun fadbhanna a réiteach i gcomhthéacsanna matamaiticiúla agus i gcomhthéacsanna san fhíorshaol.

Ar thrí leibhéal a chuirtear an siollabas ar fáil – Ardleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal – agus measúnaítear é ar gach ceann de na leibhéil sin. Bíonn páipéar scrúdaithe ar leith ann ag gach ceann den dá leibhéal.

Gheofar eolas breise ar Tionscadal Mata ag www.ncca.ie/projectmaths

Indreabhán, Co. na Gaillimhe
091 593 119
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2023 Coláiste Cholmcille