Coláiste Cholmcille

Matamaitic Sraith Sóisearach

Matamaitic na Sraithe Sóisearaí

Áirítear le gnéithe nua den tsonraíocht seo torthaí foghlama i snáithe aontach atá fite fuaite leis na snáithe eile ar fad: Uimhreas, Céimseata agus triantánacht, Ailgéabar agus feidhmeanna, agus Staitisticí agus dóchúlacht. I ngach snáithe den tsonraíocht, cuireadh na torthaí foghlama a bhaineann le smaoineamh matamaiticiúil faoi leith i ngrúpa; tacaíonn sé sin le coincheap na matamaitice mar chorpas idirnasctha smaointe agus próisis réasúnaíochta a fhiosraíonn an scoláire go comhoibríoch lena mhúinteoir agus lena chomhscoláirí. Chomh maith leis sin, léiríonn na grúpaí go soiléir nádúr carnach na matamaitice. Tá measúnuithe nua ann freisin a thugann deis don scoláire a chuid gnóthachtálacha mar chruthaitheoir tuairiscí matamaitice a thaispeáint. Beidh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí in ann dul chun cinn a sheiceáil ach logáil isteach chun samplaí de shaothar scoláirí a fheiceáil, áit a mbeidh réimse samplaí anótáilte de shaothar a chruthaíonn scoláirí i Matamaitic na sraithe sóisearaí, chomh maith leis na torthaí foghlama i mbun gnímh.

Tá Siollabas an Teastais Shóisearaigh atá le scrúdú ó 2016 ar fáil anseo

MRB na Socruithe Athbhreithnithe

Indreabhán, Co. na Gaillimhe
091 593 119
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Cholmcille