Coláiste Cholmcille

Staidéar Foirgníochta Ardteist

Staidéar Foirgníochta

Scoláirí sraithe sinsearaí a roghnaíonn Staidéar Foirgníochta na hArdteistiméireachta, faigheann siad buneolas agus bunscileanna i dteicneolaíocht na foirgníochta agus in ábhair agus i bpróisis foirgníochta. Forbraíonn na scoláirí a gcumas smaointe agus eolas a chur in iúl agus breathnú cruinn agus imscrúdú eolaíoch a dhéanamh trí ábhair agus próisis a thaiscéaladh.

Ar dhá leibhéal a dhéantar Staidéar Foirgníochta a mheasúnú – Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal – le scrúdú scríofa, scrúdú praiticiúil, agus measúnú ar thionscadal scoláire.

Indreabhán, Co. na Gaillimhe
091 593 119
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Cholmcille