Coláiste Cholmcille

An tSraith Shóisearach

An tSraith Shóisearach

Príomhscileanna

Ábhair atá ar fáil don Teastas Shóisearaigh:

Brú ar ábhar chun a thuilleadh eolais a fháil

Gaeilge Béarla Matamaitic Eolaíocht Stair An Tíreolaíocht
Fraincís Staidéar Gnó Innealtóireacht Adhmadóireacht OSSP OSPS
Ealaín Ceol Eacnamaíocht Bhaile Grafaic Dheartha & Cumarsáide Corp Oideachas Oideachas Reiligiúin

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh

Measúnú

Córas na nGrád Sraith Sóiseraigh NUA

*NB. Tá ard agus gnáth leibhéal i nGaeilge, Béarla agus Mata ach tá gach ábhair eile ag leibhéal comónta sa Shraith Sóisearaigh nua.

Eolas ar an tSraith Shóisearach do Thuismitheoirí Scoláirí IarBhunscoile

Measúnú agus Tuairisciú Leanúnach sa tSraith Shóisearach

Cuirfear leis an líon ábhair atá ar fáil nuair a bheidh an scoil nua tógtha. Tá sé i gceist na hábhair seo leanas a chur ar fáil;

  • Theicneolaíocht Fheidmeach
  • Spáinnis
  • Eile

Indreabhán, Co. na Gaillimhe
091 593 119
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Cholmcille